KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

PREVÁDZKOVATEĽ OBCHODU                                                  

ALOQUENCE s.r.o.

SÍDLO SPOLOČNOSTI: Martina Benku 6, 952 01; Vráble

IČO:  50674137

IČ DPH:  SK2120430455

BANKOVÉ SPOJENIE: SK68 8330 0000 0028 0132 7344

          

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

MOBIL:  +421 910 296 233

EMAIL:  info@chladnickynavino.sk       

                                          

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MOBIL:  +412 911 343 117

EMAIL:  info@chladnickynavino.sk